EN

Indsatser

Raido arbejder for, at flere får en uddannelse og indgår aktivt i stærke fællesskaber. Det gør vi via to greb:  

For det første designer og afprøver vi nye frafaldsindsatser i tæt samarbejde uddannelsesinstitutioner pba. et antropologisk og data-drevent forstudie og høj involvering af elever og medarbejdere.

For det andet samler vi uddannelsesledere og vejledningschefer i Raidos Ledernetværk - et udviklingsforum, der mødes halvårligt for at videndele og udforske nye idéer og samarbejder.

Læs mere om de første indsatser herunder. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil høre mere.

Vil du også deltage i Raidos Ledernetværk? Første møde er 15. sept. på VUC Klar i Slagelse

Der er få pladser tilbage, men du kan nå det endnu. Den 15. september samler Raido uddannelsesledere og vejledningschefer til første netværksmøde med inspirationsoplæg og workshops om mindsket frafald på HF & VUC Klar i Slagelse.

Raidos Ledernetværk er et nyt forum, der mødes halvårligt for at udveksle idéer, dele praksiserfaringer viden og udforske samarbejder på tværs af gymnasiale og erhvervsuddannelser. For hver uddannelsesinstituion deltager 2-3 nøglepersoner.

Lyder det som dig og jeres uddannelsesinstitution?

Kontakt for info og tilmelding