EN

Gode overgange for elever

Hvordan skaber vi bedre overgange, så endnu flere elever gennemfører uddannelsen med høj faglig og social trivsel? 

Her er 20 råd og idéer til tiltag, der er udviklet efter input fra ledere på erhvervsskoler, gymnasier og VUC’er, elever fra EEO og DGS samt eksperter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Videncenter om Handicap.

Rådene er samlet af Raido på baggrund af en række workshops i Raidos Ledernetværk den 18. april 2023, hvor Roskilde Tekniske Skole var vært.   

Download de 20 gode råd her