EN

E-læring til undervisere og vejledere på RaidoLearn

Viden og værktøjer til lærere og vejledere

RaidoLearn er en helt ny læringsplatform, som skal give alle undervisere, vejledere og støttegivere nem adgang til viden og praksisnære redskaber, der styrker elevers trivsel, læring og fællesskab. Det gælder ikke mindst de elever, der er udfordrede pga. mistrivsel, funktionsnedsættelser eller sproglige udfordringer.

Prøv RaidoLearn nu