EN

Få viden og sparring om SPS

SPS-netværket er et fagligt forum for fagpersoner, der arbejder med specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelser, fx ordblindhed, talblindhed, ADHD, autisme, angst mv.

Vores vision er, at alle elever, studerende og kursister kan lykkes med deres uddannelse.

Som medlem af SPS-netværket får I adgang til den årlige SPS-konference, løbende online møder samt vores digitale grupper på Slack og LinkedIn til kontakt mellem møderne.

SPS-netværket blev etableret i 2022 af Raido og fem skoler: KVUC, Nordvestsjællands HF & VUC, Roskilde Tekniske Skole, SOSU FVH og SOSU H. Siden er netværket er vokset til 320 fagpersoner til den årlig konference og over 400 medlemmer af vores LinkedIn-gruppe. Indholdet og temaerne i netværket udvikles i tæt dialog med medlemmerne og eksperterne i Raidos SPS Advisory Board.

Bliv medlem

 

FORDELE FOR SKOLER

Som medlem af SPS-netværket vil I opleve:

Erfaringsudveksling og sparring med kolleger på det specialpædagogiske område

Øget viden og adgang til redskaber til studiestøtte og SPS-administration gennem oplæg og workshops med forskere, eksperter og fagprofessionelle

Indsigt i praksis og organisering på andre uddannelsesinstitutioner fra hele landet

ÅRSMEDLEMSKAB 2024/2025

Et årsmedlemskab betales forud for deltagelse: 

1 person:             4.000 kr. pr. person

2-5 personer:     3.500 kr. pr. person

6-9 personer:     3.250 kr. pr. person 

10+ personer:     3.000 kr. pr. person 

Priser er ekskl. moms.

Der kan ikke tilbagebetales penge efter indgåelse af medlemskab, men man kan løbende skifte personer ud, hvis behov fx ved sygdom, jobskifte mv. via kontakt til sps@raido.org

Vi er med til at etablere Raidos SPS-netværk, fordi vores SPS-vejledere kan få utroligt meget ud af mødes og sparre med kolleger fra andre skoler.

Sine Münchow, Studiechef, KVUC

Skal du også være med?

Vi åbner op for nye medlemmer af SPS-netværket for skoleåret 2024/25 i forbindelse med at programmet for SPSkonf24 offentliggøres. Kontakt os endelig på sps@raido.org eller ring til Lærke på +45 30241462, hvis du har spørgsmål.

Skriv til sps@raido.org