EN

SPS-konferencen 2022

På SPS-konferencen den 5. oktober 2022 mødtes 125 fagpersoner og eksperter, der arbejder med specialpædagogisk støtte på erhvervs- og gymnasiale uddannelser. Her kan du læse om programmet og downloade præsentationer fra oplægsholdere til #SPSkonf22

SPS-netværket er et nyt fagligt forum for SPS-fagpersoner, der mødes online og fysisk for inspiration, viden og sparring om specialpædagogisk støtte (SPS). Den første årlige heldagskonference fandt sted på Nyborg Strand den 5. oktober 2022.  

Programmet bestod af inspirationsoplæg, paneldebatter, workshops og networking med deltagelse af eksperter fra fx ADHD-foreningen, Ordblindeforeningen/Dysleksi Ungdom, Studenterrådgivningen, EVA, Videncenter om handicap, InnoBeat samt ti ledere og fagpersoner, der arbejder for elever med autisme, ADHD, angst, ordblindhed mv.

SPS-konferencen stillede skarpt på fem spørgsmål: 

  • Hvad er forskelle og ligheder i arbejdet med SPS på tværs af uddannelser?
  • Hvad er de største barrierer for, at flere elever med funktionsnedsættelser lykkes med uddannelsen?
  • Hvilke tiltag og tilgange virker godt i støtten til elever samt administrativt?
  • Hvad kan vi lære fra SPS-arbejdet på videregående uddannelser og private aktører?
  • Hvad er visioner og drømme for SPS-netværket, så det kommer flest elever og fagpersoner til gavn?

Udover oplæg og debatter i plenum, deltog medlemmerne i tre tematiske workshops: 

Workshop 1: Ordblindevenlige opgaver v. Roskilde Tekniske Skole og Dysleksi Ungdom

Workshop 2: Elever med ADHD/ADD v. ADHD-foreningen og SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 

Workshop 3: Admin. & SPS Flow v. InnoBeat og NEXT

 

Materialer fra #SPSkonferencen22

Program, introduktion og partnere (A5 brochure til print)

Sara HachEVA - Danmarks Evalueringsinstitut: Hvorfor SPS? Og hvad er skolers erfaringer med tidlig opsporing, støtte koblet til undervisningen og SPS på lærepladsen?

ADHD-foreningen og SOSU FVH: Studerende med ADHD/ADD. Projekt Ung+ ADHD+

InnoBeat & SPS-Flow: Hvordan gør vi SPS-administration mere effektiv?

Roskilde Tekniske Skole & Dysleksi Ungdom: Ordblindevenlige opgaver