EN

20 råd til gode overgange før, under og efter uddannelsen

25.04.2023

Overgangene før, under og efter uddannelsen kan være en stor udfordring for mange elever. Her er 20 råd og idéer til tiltag, der er udviklet efter input fra ledere på erhvervsskoler, gymnasier og VUC’er, elever fra EEO og DGS samt eksperter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Videncenter om Handicap.

Hvordan skaber vi bedre overgange, så endnu flere elever gennemfører uddannelsen med høj faglig og social trivsel? Det er et spørgsmål, som mange skoler er optaget af. På erhvervsuddannelserne skyldes det bl.a. de mange skift mellem skole og læreplads samt et højt frafald på GF2. På de gymnasiale uddannelser er fokus særligt på overgangen mellem det korte grundforløb og studieretningsklasserne.

De 20 råd er samskabt af ledere, elever og eksperter, der mødtes i Raidos Ledernetværk på Roskilde Tekniske Skole den 18. april 2023. Udover workshops og networking bød dagen også på oplæg og pandeldebat med: 

  • Jesper Østrup, Direktør | Roskilde Tekniske Skole
  • Mette Rose, Uddannelseschef | Nordvestsjællands HF & VUC
  • Christine Lehn-Schiøler, Kst. rektor | HTX Roskilde
  • Kenneth Højgaard, Chef | Hotel- og Restaurantskole
  • Anette Ipsen, Uddannelsesleder | SOSU Esbjerg
  • Lea Bergstedt, Kvalitetschef | Roskilde Tekniske Skole
  • Mads Christian Skytte-Nielsen, SPS-koordinator | Roskilde Tekniske Skole
  • Steffen Thybo Drostgaard, Direktør | Raido 

Se præsentationer fra mødet her.

Download de gode råd her 

20 råd til gode overgange for elever før, under og efter uddannelse - udviktl af Raido efter input fra ledere, elever og eksperter til Raidos Ledernetværk på Roskilde Tekniske Skole 18. april 2023