EN

Tutornetværk og coaching fag på SOSU

I november 2019 indledte Raido et samarbejde med SOSU H om at udvikle en indsats for øget gennemførelse af social- og sundshedsassistentelever på hovedforløbet.

Samarbejdets første fase førte til en fælles pilotindsats med to hovedaktiviteter: et elev-til-elev tutornetværk og et skræddersyet valgfag, der skal klæde elevtutorerne på fagligt og sikre kvalitet i læring og fællesskab.   

Målet for pilot-indsatsen er at nå udfordrede elever såvel som fagligt sikre elever på én gang. Elev-til-elev tutorordningen skal ikke blot mindske frafald på SSA-uddannelsen, men også motivere eleverne til at blive dygtigere og styrke elevfællesskabet på skolen.

Vil du høre med om indsatsen, så tag endelig fat i os.

Kontakt for mere info

SOSUH Skelbækgade

REDUCER FRAFALD MED NY FÆLLES INDSATS

Raido søger flere uddannelsesinstitutioner for unge og unge voksne, der vil gå nye veje for at mindske frafald og øge fuldførelsen af elever. 

JEG ER INTERESSERET

Vores samarbejde med Raido har engageret elever såvel som ansatte, og resulteret i dyrebar ny viden og indsigter

Jacob Bro, Uddannelseschef, SOSU H

FØLG MED PÅ REJSEN

Få seneste nyt fra Raidos arbejde med unge, uddannelse og fællesskab