EN

Netværk og konferencer om specialpædagogisk støtte

SPS-netværket er et nationalt forum for fagpersoner, der arbejder med studiestøtte og specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdoms-, voksen- eller videregående uddannelser. Vores fælles vision er, at alle elever og studerende lykkes med deres uddannelse - også dem med funktionsnedsættelser.

I 2023 afholdt Raido for anden gang den årlige SPS-konference for 320 SPS-fagpersoner med deltagelse af STUK, ADHD-foreningen, Psykologisk Institut på AU, Autisme Ungdom m.fl. Den 2. oktober 2024 gør vi det igen og samler hele sektoren til en dag med faglige indspark, praksisnære workshops og networking på Hotel Nyborg Strand. 

Som medlem af SPS-netværket får skoler adgang til den årlige SPS-konference, mindst fem online netværksmøder med faglige indspark fra eksperter og praktikere (temaer: ordblindhed, diagnoser, SPS-administration m.fl.) samt en digital platform til løbende sparring og erfaringsudveksling mellem medlemmer.

SPS-netværket blev etableret af Raido og fem stiftende skoler den 2. maj 2022 hhv. KVUC, Nordvestsjællands HF & VUC, Roskilde Tekniske Skole, SOSU FVH og SOSU H.

SPS-netværkets udvikling understøttes af en række eksperter i vores SPS Advisory Board.