EN

Skoler i samarbejde om to store frafaldstemaer

15.03.2021

Hvad har en sprogforsker, en SIRIUS-soldat og en SOSU-direktør til fælles? De bidrog alle med værdifulde indsigter om frafald på årets første nationale møde i Raidos Ledernetværk.

Den 10. marts 2021 mødtes ledere på tværs af erhvervs- og gymnasiale uddannelser virtuelt for at udveksle viden og erfaringer om frafald. Temaleder Lea Bergstedt fra Roskilde Tekniske Skole præsenterede på vegne af 10 skoler et nyt acceleratorprogram for indsatser, som skal få flere unge og unge voksne til at gennemføre en uddannelse. Skolerne er inddelt i arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med to temaer: onboarding og tosprogede.

Lederne fik desuden besøg af eksterne aktører - en tidligere SIRIUS-soldat, en coach og en forsker - med viden om sprog og motivation.

Rul ned og få indblik i udvalgte indsigter fra mødet 👇

Udfordringer ved onboarding

Skolerne identificerede tre fælles udfordringer, der øger risiko for frafald i onboarding-fasen:

  • Begrænset socialisering - især ved høj mangfoldighed i elevsammensætning
  • Underviseres varierende forudsætninger
  • Mismatch ml. skolers tilbud og elever/kursisters behov

 

Eksempel på nye veje til styrket socialisering i corona-tid

På SOSU Herning afprøves en indsats for skolefællesskab blandt nye elever: Go' morgen SOSU. Indsatsen er en serie af kreative morgensamlinger med kendisser og quizzer, hvor elever og undervisere er aktive medskabere.

Udfordringer ved tosprogede

Der er tre udfordringer, som går igen på skoler med tosprogede elever og kursister:

  • Mismatch ml. elever og kursisters reelle og formelle sproglige kompetencer
  • Svag uddannelsesforståelse og skoleidentitet
  • Ineffektiv rekruttering

 

Tre nye tiltag for tosprogede

1) Brug af GF+ til at mindske frafald
2) Bedre brobygning fra VUC til EUD
3) Sprogunderstøttelse af elever i praktik

Hvad kan vi lære af en SIRIUS-soldat om at mindske frafald på uddannelser?

Den første oplægsholder var Rasmus Gregersen, tidligere SIRIUS-soldat og ejer af Risskov Partners. Rasmus fremhævede tre følelser, som skoler iflg. ham bør efterstræbe at fremkalde hos elever for at reducere frafald:

1) Følelsen af et forpligtende fællesskab: Som elev skal man føle, at det gør en forskel for de andre elever, at man er en del af fællesskabet.

2) Følelsen af kompetence: Elever får tro på egne evner gennem succesoplevelser, og det skaber motivation.

3) Følelsen af selvbestemmelse: Elever skal træffe egne valg frem for at blive kontrolleret udefra.

Hvad kræver det at lære nyt sprog ifølge forskning?

Anders Højen bidrog til temaet "tosprogede" som sprogforsker fra Aarhus Universitet.

Anders forkastede idéen om, at der er forskel på, hvordan børn og voksne lærer nyt sprog. Børn får tusindvis af timers input og veltilrettelagt interaktion, som passer til det sted, de er i deres sprogtilegnelse. Fik tosprogede elever og kursister det samme, ville det give rigtig gode resultater.

Når unge og unge voksne lærer dansk som andetsprog og fagsprog, skal de optimalt set tale det flere timer om dagen. Skoler skal særligt forsøge at motivere elever og kursister til at arbejde med sprogtilegnelse også uden for undervisningen.

Hvordan kan sprogcoaching få flere tosprogede til at lykkes?

Ligesom Anders bidrog sprogcoach Christoph Schepers som med indsigter om sproglæring. Han tilsluttede sig Anders' pointe om, at tosprogede elever og kursisters læringsproces skal flyttes fra klasselokalerne og ud i virkeligheden.

Med sprogcoaching som metode inviteres elever til at sætte sine egne mål, reflektere over egne ressourcer og lave en arbejdsplan for, hvordan målet kan opnås. Med sprogcoaching kan man ifølge Christoph motivere elever til at lære sprog, fordi det viser 1) at eleven har nogle ressourcer, 2) hvorfor eleven vil lære sproget og 3) hvordan eleven kan lære sproget.

Vil du gerne arbejde mere med motivation, fællesskab og frafald på din skole?

Som leder på en erhvervs- eller gymnasial uddannelse kan du få sparring og indgå i nye samarbejder gennem Raidos Ledernetværk. Skriv til hello@raido.org for at høre mere om deltagelse i netværket.

Se pris og fordele ved netværket