EN

SIRIUS-soldat, kendisser og tosprogede: nye veje mod frafald

22.02.2021

Den 10. marts 2021 afholdes det næste møde i Raidos Ledernetværk. Vær med og hør bl.a. om, hvordan militæret og kendisser kan inspirere til nye veje for mindre frafald.

På det kommende netværksmøde samler vi igen ledere fra erhvervs- og gymnasiale uddannelser til at gå nye veje for mindre frafald. Temaerne denne gang er:

  • Onboarding og socialisering af nye elever og kursister under corona-nedlukning
  • Motivation og fællesskab – inspiration fra en SIRIUS-soldat
  • Tosprogede: sprogcoaching, "kædeansvar" og nye samarbejder på tværs af EUD, VUC etc.

Rul ned og se, hvem du kan møde på netværksmødet, hvis din skole tilmelder sig Ledernetværket inden den 6. marts! Det foregår online på Teams kl. 13.00-15.00. Skriv til hello@raido.org for at høre mere.

 

Lige nu deltager over 40 ledere på tværs af erhvervs- og gymnasiale uddannelser i Raidos Ledernetværk.

Skal din skole også være med?

Klik her for program, pris og mere om Ledernetværket

 

Læs mere om oplægsholderne længere nede👇

Hvad kan vi lære af en SIRIUS-soldat om at mindske frafald på uddannelser?

SIRIUS er Danmarks arktiske specialstyrke, som opererer i et af verdens koldeste og hårdeste miljøer, hvor ingen andre kan komme frem. I 2001-2003 patruljerede Rasmus Gregersen med hundeslæde under de ekstreme forhold i Nordøstgrønland.

På netværksmødet fortæller Rasmus om sine personlige erfaringer fra militæret, og vi taler om, hvordan man som uddannelsesleder kan blive inspireret af SIRIUS i arbejdet med at mindske frafald blandt unge og unge voksne.

Hvordan kan kendisser og quizzer skabe socialisering under corona-nedlukning?

Direktør for SOSU Herning Mads Schmidt Haagesen fortæller på netværksmødet om skolens nye online indsats for fællesskab blandt nye elever. Indsatsen er baseret på skolens højskoletankegang og bakkes op af kendte ansigter som bl.a. sundhedsekspert Christian Bitz og skuespiller Stephanie León.

“På SOSU Herning vil vi gerne styrke skolefællesskaberne - og under corona er det kun blevet endnu vigtigere. Med Go’ morgen SOSU får vi mulighed for at organisere fællesskaber og gode relationer mellem elever og lærere i en tid, hvor al fysisk aktivitet er lukket ned.” - Mads Schmidt Haagensen

Hvordan kan "kædeansvar" og nye samarbejder mindske frafald blandt tosprogede?

Pia Rasmussen er uddannelseschef hos ZBC og medlem af Ledernetværkets arbejdsgruppe for tosprogede. På mødet vil hun dele indsigter fra arbejdsgruppen om kædeansvar og præsentere et nyt bud på, hvordan man kan bruge GF+ til at mindske frafald blandt tosprogede elever og kursister.

Deltager du i ledernetværksmødet, får du mulighed for at blive en del af arbejdsgruppen og samarbejdet om tosprogede på tværs af erhvervs- og gymnasiale uddannelser.

Hvordan kan sprogcoaching få flere tosprogede til at lykkes?

Christoph Schepers er uddannet sproglærer og coach og arbejder som chefkonsulent på Studieskolen, hvor han tilbyder efteruddannelse til undervisere i fremmedsprog. Gennem tiden har han været leder på flere europæiske projekter om udvikling og implementering af sprogcoaching i undervisning.

Med afsæt i sin uddannelse, viden og erfaring vil Christoph fortælle om, hvordan sprogcoaching og praksislæring kan bidrage til at få flere tosprogede til at lære dansk - og derved styrke deres muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Hvordan onboarder vi nye elever og kursister bedre? 

Thea Schmidt Noer er leder af vejledning på KVUC og medlem af Ledernetværkets arbejdsgruppe for onboarding. På vegne af arbejdsgruppen kortlægger hun de udfordringer, der går igen ift. onboarding, og skitserer, hvordan et konsortium af både gymnasiale og erhvervsuddannelser sammen vil afprøve nye mulige løsninger. Der vil være fokus på tre temaer: 1) tidlig socialisering, 2) underviseres forudsætninger og 3) matchmaking og screening-tilgange.

Vær med og hør mere om, hvordan skoler kan samarbejde om at hjælpe flere elever og kursister succesfuldt igennem onboarding-fasen.

Hvordan samskaber vi nye effektive indsatser mod frafald ifølge 10 skoler i to arbejdsgrupper?

Lea Bergstedt er kvalitetschef på Roskilde Tekniske Skole og temaleder i Raidos Ledernetværk for de to arbejdsgrupper: onboarding og tosprogede.

På netværksmødet skitserer hun vision og principper for et nyt "acceleratorprogram" på vegne af 10 erhvervs- og gymnasiale uddannelsesinstitutioner.

Hvad kræver det at lære nyt sprog ifølge forskning? 

Anders Højen er sprogforsker og lektor på Aarhus Universitet. På mødet vil Anders fortælle om, hvad det egentlig kræver at lære et nyt sprog. Svaret er ikke selvsagt og kan udfordre traditionelle tilgange til at undervise tosprogede elever og kursister på erhvervs- og gymnasiale uddannelser.

Glæd dig til spændende indsigter fra sprogforskning og vær med til at blive udfordret og inspireret til nye veje for at flere tosprogede lykkes med uddannelsen.

Hvordan klæder vi VUC-kursister på til EUD og støtter tosprogede i praktik?

Anne-Mette Rasmussen er uddannelseschef på KVUC og medlem af ledernetværkets arbejdsgruppe for tosprogede. På dagen vil Anne-Mette give bud på nye samarbejder på tværs af VUC'er og erhvervsskoler med afsæt i to spørgsmål:

  • Hvordan kan VUC'er i samarbejde med erhvervsskoler klæde kursister bedre på til at starte på en erhvervsuddannelse?
  • Hvordan kan VUC'er være med til at støtte tosprogede elever til at gennemføre deres praktikforløb på erhvervsuddannelser?

Vil du også være med?

Som leder på en erhvervs- eller gymnasial uddannelse kan du også være med til at accelerere udviklingen af effektive frafaldsindsatser gennem Raidos Ledernetværk. Og du kan stadigvæk nå at tilmelde dig netværksmødet den 10. marts. Send en mail eller ring til os på 40 62 03 21 inden den 6. marts, hvis du vil være med.

Skriv til os her