EN

Raido med i projekt for flere faglærte i Region H

30.11.2023

Danmark mangler faglærte – både nu og i fremtiden. Det gælder også i hovedstadsregionen. Derfor er otte uddannelsesinstitutioner gået sammen i et udviklingsprojekt, der skal udforske nye tiltag for, hvordan vi i fremtiden får flere dygtige faglærte. Projektets pilotfase er medfinansieret af Region H og uddannelsesinstitutionerne, og understøttes af Raido.

Et nyt samarbejde mellem SOSU H, Diakonissestiftelsen og seks VUC’er i Region H skal udforske nye tiltag i overgangen mellem voksen- og erhvervsuddannelser, så vi får flere dygtige faglærte. Projektets aktiviteter udvikles på baggrund af forstudier af Raido med høj inddragelse af elever og fagpersoner i uddannelsessektoren i efteråret 2023.

De fire fokusområder i samarbejdet er:

  • Nyt koncept for tiltrækning af voksne ansøgere til de erhvervsrettede velfærdsuddannelser.
  • Nyt fagligt forum om uddannelses- og karrierevejledning på tværs af VUC og SOSU.
  • Udvikling af SOSU/EUD-rettet indhold i DSA-fag på VUC.
  • Styrket støtte til elever med sproglige udfordringer og/eller læse- og skrivevanskeligheder.

Sammen med SOSU-skolerne deltager de seks VUC’er hhv. Frederiksberg VUC & STX, HF & VUC København Syd, HF & VUC Nordsjælland, KVUC, Vestegnen HF & VUC og VUC Lyngby. Projektet er forankret i en styregruppe med direktører og rektorer fra uddannelsesinstitutionerne, samt en tværfaglig arbejdsgruppe med ledere, vejledere og undervisere. Begge understøttes af Raido som videns- og udviklingspartner.

 

KONTAKT

Helle Sloth 
Chef for organisatorisk udvikling og kommunikation
SOSU H
Mail: hol@sosuh.dk
Tlf.: 2494 9577

Steffen Thybo Drostgaard
Direktør & Stifter
Raido
Mail: steffen@raido.org
Tlf.: 4062 0321