EN

Hvordan kan digitale redskaber forebygge frafald?

03.06.2021

Den 22. juni samler Raido endnu engang ledere på erhvervs- og gymnasiale uddannelser til inspiration og erfaringsudveksling om frafald.

Denne gang starter vi ledermødet med inspiration udefra, når Videncenterleder hos Viden om Data Mette Kronborg Laursen holder inspirationsoplæg med temaet:

Hvordan kan digitale redskaber forebygge frafald?

I forlængelse af oplægget skal vi høre refleksioner fra fire skoler i Raidos Ledernetværk:

  • Hvidovre Gymnasium & HF: Tania Sheikh Larsen, rektor

  • Nordvestsjællands HF & VUC: Mette Rose, uddannelseschef for HF & vejledning

  • TECHCOLLEGE: Pia Susanne Jørgensen, uddannelsesleder

  • SOSU H: Julie Secher, centerchef for studiestøtte og uddannelsesvejledning

Hvordan kan du som leder mindske frafald? 

Deltager du på mødet i Raidos Ledernetværk, er du selv med til at sætte fokus på de steder, det er vigtigst at sætte ind, hvis flere elever og kursister skal gennemføre uddannelsen. Samtidig får du andre skolers perspektiver på de største udfordringer og potentielle løsninger i forhold til frafald. Mødet byder nemlig på to gruppeinddelte sessioner om henholdsvis skole- og ledelsesperspektiver på arbejdet med frafald.

Skoleperspektiverne vil blive belyst fra op til tre temaer afhængigt af dine og andre skolelederes interesser:

  • Politiske rammevilkår (fx love, regler, adgangskrav, bekendtgørelser etc.)
  • Faglige skoleforhold (fx pædagogisk didaktisk indhold vedr. undervisning)
  • Øvrige skoleforhold (fx vejledning, SPS, administration, kommunikation mv.)  

Skal du være med den 22. juni?

Raidos Ledernetværk er for ledere på erhvervs- og gymnasiale uddannelser (fx vejledningschefer, uddannelseschefer og direktører) med interesse i at mindske frafald. Lyder det som noget for dig? Så kontakt os endelig for en snak om mulighederne for deltagelse i netværket og det kommende møde.

Skriv til Raido