EN

Hvilke frafaldsindsatser virker?

20.05.2021

Effektevaluering er en central del af Raidos tilgang til at mindske frafald. Læs her hvorfor.

Sanni Nørgaard Breining er ph.d. og Advisor vedrørende effektevaluering i Raido og arbejder til dagligt som cheføkonom hos Rambøll. Hos Raido bidrager hun med sparring om, hvordan vi bedst evaluerer vores frafaldsindsatser. Vi har spurgt Sanni, hvorfor effektevaluering er så vigtigt for Raidos arbejde:

"Når vi arbejder eksplorativt med nye tilgange og indsatser, så når man på et tidspunkt til et stadie, hvor der er behov for at spørge: Gør vores arbejde en forskel? Får vi faktisk skabt de ændringer, vi forventer, at vi skaber? Og står ændringerne mål med det, vi investerer?

Fordi Raido netop tænker friskt og udvikler nye løsninger inden for frafald, er det vigtigt, at vi tænker evaluering ind i arbejdet fra starten. På den måde kan vi nemlig finde ud af, hvilke indsatser der virker, og hvad de virksomme elementer egentlig er."

Mere værdi for færre ressourcer

Ifølge Sanni er arbejdet med effektevaluering særligt vigtigt, når der skal opnås meget med begrænsede midler – som det bl.a. gælder i uddannelsessektoren. Det skyldes, at effektevaluering ikke bare kan vise, hvad der virker, men også bruges til at vurdere denne effekt ud fra et økonomisk perspektiv, så vi skaber mest mulig værdi for individer og samfund inden for de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed. Med effektevaluering kan vi nemlig identificere, om vi skaber den ønskede effekt med en indsats - fx øget trivsel eller mindre frafald - og på den baggrund afgøre, i hvilket omfang der er behov for at justere indsatsen, og om den er hensigtsmæssig at investere i sammenlignet med alternative indsatser for målgruppen.

"Hvis vi skal skabe mest mulig værdi og velfærd for vores knappe ressourcer, så skal vi sætte de rigtige ting i gang. Og hvis de ting, vi sætter i gang, ikke skaber den ønskede effekt eller ikke balancerer med den værdi, det skaber, så skal vi være klar til at lukke det ned og bruge ressourcerne på noget andet, der skaber mere værdi. Og effektmåling er netop et afgørende skridt i den retning," forklarer Sanni og tilføjer:

"Hos Raido bruger vi effektevaluering som et centralt greb til at muliggøre modige innovationer og fejle klogt. Hvis en indsats ikke har den ønskede effekt, så lukker eller justerer vi den, så skoler og fonde ikke investerer i noget, der faktisk ikke virker."

Effektevaluering af frafald

I Danmark har vi som udgangspunkt gode datavilkår på uddannelsesområdet. Der findes nemlig nationale registre med store datamængder, som gør det muligt at måle på og følge indsatser uden nødvendigvis at skulle kontakte den enkelte elev eller kursist. Alligevel er der nogle områder, hvor den tilgængelige data er sparsom, fortæller Sanni.

Af de nationale registre kan man se de overordnede tal, fx hvor mange der gennemfører en uddannelse, og hvor mange der kommer i job. Men når vi skal vurdere, hvilke mekanismer i en frafaldsindsats, der er virksom, kræver det involvering af den enkelte skole.

Raidos frafaldsindsatser evalueres i to trin: For indsatser, der afprøves som en kortvarig første prøvehandling med en lille gruppe elever/kursister, foretager vi en evaluering ud fra målbare succeskriterier med fokus på deltagernes oplevelser og observerede adfærd. Når indsatsen derefter udrulles til flere hundrede elever og over en længere periode, foretager vi en mere kvantitativ vurdering af selve effekten på frafald sammenholdt med elever, der ikke deltager i indsatsen. I den evaluering får vi også mulighed for at sammenholde de økonomiske gevinster ved mindre frafald med omkostningerne ved indsatsen.

 

Om Sanni Nørgaard Breining

Som Advisor vedrørende effektevaluering rådgiver Sanni løbende Raido om evalueringsdesign og datadrevne metoder.

Sanni har en ph.d. i økonomi, har været ansat som forsker på Aarhus Universitet og har omfattende erfaring med anvendt økonometri og impact evaluation

Til daglig er Sanni cheføkonom i Rambøll Management Consulting, hvor hun arbejder med bæredygtig udvikling af samfundet med særligt fokus på velfærdssektoren, herunder uddannelse, socialområdet, beskæftigelse og sundhed.

Frafald har sjældent én årsag, men afspejler typisk komplekse udfordringer, der kalder på nye tilgange - og nye tilgange kalder på effektevaluering. Det er jeg rigtig glad for at bidrage til som frivillig Advisor på Raido-holdet.

Sanni Nørgaard Breining, Advisor, Impact Evaluation, ph.d, Rambøll