EN

Fag og mentorer skal bekæmpe frafald på SOSU

15.04.2020

I november 2019 indledte Raido et samarbejde med en SOSU-skole om at udvikle en indsats for øget gennemførelse af social- og sundshedsassistentelever på hovedforløbet.

Samarbejdet er nu rykket videre til næste fase: udvikling og afprøvning af fælles pilotindsats med to hovedaktiviteter: et elev-til-elev mentornetværk og skræddersyet coaching valgfag, der skal klæde elevmentorerne på fagligt og sikre kvalitet i indsatsen.

Målet for indsatsen er - på én gang - at nå både udfordrede elever såvel som fagligt sikre elever. Elev-til-elev mentorordningen skal ikke blot mindske frafald på SSA-uddannelsen, men også motivere eleverne til at blive dygtigere og styrke elevfællesskabet på skolen.