EN

TILBUD TIL SKOLER

Raido afholder faglige oplæg om frafald for over 80 skoler om året, og er med til at udvikle og afprøve 10 indsatser på erhvervs- og gymnasiale uddannelser, inkl. VUC. Vi faciliterer desuden to professionelle læringsfællesskaber for skoleledere og øvrige ansatte over hele landet, inkl. FGU.

Er du nysgerrig på, hvordan ny viden, indsatser og netværk kan få flere elever og kursister til at lykkes på din skole, så kontakt os på hello@raido.org eller ring 40620321.

 

NETVÆRK

SPS-NETVÆRK: Raidos SPS-netværk er et fagligt forum for ansatte på FGU samt erhvervs- og gymnasiale uddannelser med fokus på specialpædagogisk støtte. Læs mere.

 

LEDERNETVÆRK: Raidos Ledernetværk er et professionelt læringsfællesskab for 50 ledere på tværs af erhvervs- og gymnasiale skoler fra hele landet inkl. direktører, rektorer, uddannelseschefer, leder af vejledning, m.fl. Læs mere.

 

FRAFALDSFORUM: Frafaldsforum er et gratis netværk for undervisere, vejledere og andre medarbejdere på erhvervs- og gymnasiale uddannelser for videndeling om frafald. Kontakt os for tilmelding.

 

 

INDSATSER

Er I nysgerrige på at afprøve en ny frafaldsindsats tilpasset jeres skole og med høj involvering af elever/kursister og ansatte?

Raido udvikler, afprøver og evaluerer nye indsatser i tæt samarbejde med skoler. Vores tilgang er antropologisk og datadreven, og alle indsatser er forankret på skolerne. 

Du kan læse om nogle af vores 10 første indsatser på erhvervs- og gymnasiale uddannelser inklusiv VUC her. 

 

Se pris og mere info

VIDEN

FAGLIGE OPLÆG: Kunne I tænke jer at blive opdateret på den nyeste viden om frafald, andre skolers indsatser og få inspiration til hvordan flere elever kan lykkes?

Raido tilbyder faglige oplæg med viden om nyeste trends og tendenser inden for frafald på tværs af erhvervs- og gymnasiale uddannelser.

Det kan fx være som oplægsholdere eller facilitatorer til jeres kursusdage, ledelses- og bestyrelsesseminarer etc. 

 

FRAFALDSANALYSER: Ønsker I at blive klogere på årsager til frafald og udforske "blinde vinkler" i forhold til øge gennemførslen af jeres elever? 

Raido tilbyder analyser, der tilpasses jeres behov. Det kan fx være kvantitative om frafald, fravær, læring og trivsel. Eller kvalitative med feltstudier, surveys og interviews. 

Resultaterne præsenteres i en rapport, som vi selvfølgelig uddyber på et møde med jer. 

 

 

Lyder det som noget for jer?

Er du og din skole nysgerrig på vores faglige oplæg, frafaldsanalyser, indsatser eller netværk, kan du skrive til hello@raido.org, ringe på 40620321 eller booke et kort online møde med vores direktør Steffen.

Book et møde

Raido har givet os adgang til helt nye idéer, samarbejdspartnere og strukturelle metoder, som har gjort det muligt at gentænke frafaldsindsatser på en kreativ og engagerende måde.

Mads Schmidt Haagensen, direktør, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland