EN

Program for SPS-konferencen 2022 på Nyborg Strand

10.09.2022

SPS-konferencen 5. oktober samler over 100 fagpersoner, der arbejder med specialpædagogisk støtte på erhvervs- og gymnasiale uddannelser, FGU’er og VUC'er. Her kan du læse mere om tilmelding og program (opdateres løbende).

SPS-netværket er et nyt fagligt forum for SPS-fagpersoner, der mødes online og fysisk for inspiration, viden og sparring om specialpædagogisk støtte. Den første årlige konference finder sted på Nyborg Strand den 5. oktober 2022, hvor dørerne åbner kl.9.30 og programmet kører kl.10.30-16.00.  

Programmet består af inspirationsoplæg, paneldebatter, workshops og networking med deltagelse af eksperter fra fx ADHD-foreningen, Ordblindeforeningen/Dysleksi Ungdom, Studenterrådgivningen, EVA, InnoBeat samt ti ledere og fagpersoner, der arbejder for elever med autisme, ADHD, angst, ordblindhed mv.

SPS-konferencen stiller skarpt på fem spørgsmål: 

  • Hvad er forskelle og ligheder i arbejdet med SPS på tværs af uddannelser?
  • Hvad er de største barrierer for, at flere elever med funktionsnedsættelser lykkes med uddannelsen?
  • Hvilke tiltag og tilgange virker godt - både i selve støtten til elever samt administrativt?
  • Hvad kan vi lære fra SPS-arbejdet på videregående uddannelser og private serviceleverandører?
  • Hvad er visioner og drømme for SPS-netværket, så det kommer flest elever og SPS-fagpersoner til gavn?

Udover oplæg og debatter i plenum, vil deltagerne kunne vælge mellem tre tematiske workshops: 

Workshop 1: Ordblindevenlige opgaver v. Roskilde Teknisk Skole og Dysleksi Ungdom

Workshop 2: Elever med ADHD/ADD v. ADHD-foreningen og SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 

Workshop 3: Admin. & SPS Flow v. InnoBeat og NEXT

Læs om pris og medlemsskab

For tilmelding, skriv til sps@raido.org (frist: 23/9)

SPS-konferencen 5. oktober | SPS-netværket | Raido