EN

SPS-netværket

SPS-netværket er et fagligt forum for fagprofessionelle, der arbejder med specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelser, VUC'er og FGU'er. Visionen er, at alle elever og kursister med behov for specialpædagogisk støtte lykkes med deres uddannelse.

SPS-netværket blev etableret af Raido og fem skoler med første online møde den 2. maj 2022. På første fysiske årsmøde, SPS-konferencen den 5. oktober 2022, mødtes 125 fagpersoner fra hele landet og videndelte med eksperter og videnaktører på Nyborg Strand. Imellem konferencerne mødes netværket i tre temagrupper online om hvv.: 

1. Ordblindhed
2. Psykiske funktionsnedsættelser
3. Administration & Koordination 

Kontakt og tilmelding: sps@raido.org

Læs om #SPSkonferencen22

 

Netværkets styregruppe består af ledere fra de fem stiftende skoler hhv. Sine Münchow, Studiechef på KVUC, Julie Secher, Centerchef på SOSU H, Lea Bergstedt, Kvalitetschef på Roskilde Tekniske Skole, Anne Bak Larsen, Uddannelseschef på SOSU FVH og Mette Rose, Uddannelseschef på Nordvestsjællands HF & VUC.

SPS-netværket partnere og medlemmer 2022 SPSkonferencen22

 

FORDELE FOR SKOLER

Et skolemedlemskab giver adgang til en årlig konference og tre online møder, der styrker jeres arbejde med SPS via:

Faglig viden og inspirationsoplæg med fokus på specialpædagogisk støtte

Styrket professionelt netværk og sparring med SPS-kolleger fra andre skoler 

Erfaringsudveksling om hvad der virker i praksis, og hvilke tilgange der skaber mest værdi for pengene

PRIS FOR ÅRSMEDLEMSKAB

Et årsmedlemskab betales forud for deltagelse: 

1-2 personer:       5.500 kr pr. person

3-5 personer:       3.300 kr pr. person

6-8 personer:       2.970 kr. pr. person 

9+ personer:        2.640 kr. pr. person 

Priser er ekskl. moms.

Medlemskabet giver adgang til alle møder i SPS-netværket i skoleåret 2022/2023. Der kan ikke tilbagebetales penge efter indgåelse af medlemskab, men man kan løbende skifte personer ud, hvis behov fx ved sygdom, jobskifte mv. via kontakt til sps@raido.org

Vi er med til at etablere Raidos SPS-netværk, fordi vores SPS-vejledere kan få utroligt meget ud af mødes og sparre med kolleger fra andre skoler.

Sine Münchow, Studiechef, KVUC

Skal din skole også være med?

SPS-netværket er for alle ansatte på FGU'er samt erhvervs- og gymnasiale uddannelser, der arbejder med specialpædagogisk støtte. Ring til os på +45 40620321 eller skriv, hvis du vil høre mere.

Send os en mail til sps@raido.org

Raidos SPS-netværk er relevant for skoler, der ønsker at styrke nøgleansattes viden, netværk og kompetencer inden for det specialpædagogiske område for derigennem at øge elevers gennemførsel. Vi er glade for at være blandt initiativtagerne og glæder os til at byde endnu flere skoler velkomne i netværket.

Anne Rasmussen, Leder af Center for Studiestøtte, SOSU H