EN

SPS-netværket

SPS-netværket er et fagligt forum for fagprofessionelle, der arbejder med specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelser, VUC'er og FGU'er. Målet er at spille hinanden bedre, så flere elever og kursister lykkes med deres uddannelse.

SPS-netværket blev etableret af Raido og fem skoler i foråret 2022. Til lanceringen den 2. maj 2022 deltog de første 75 fagprofessionelle medlemmer fra hele landet. 

Den første årlige stormøde SPS-konferencen foregår på Nyborg Strand d. 5. oktober 2022 efterfulgt af tre online møder for hver af tre temagrupper: 

1. Ordblindhed
2. Psykiske funktionsnedsættelser
3. Administration & Koordination 

Se folder om SPS-netværket, priser mm. (PDF) 

Læs mere SPS-konferencen 2022

Netværkets styregruppe består af ledere fra de fem stiftende skoler hhv. Sine Münchow, Studiechef KVUC, Anne Rasmussen, Leder af center for Studiestøtte SOSU H, Lea Bergstedt, Kvalitetschef Roskilde Tekniske Skole, Anne Bak Larsen, Uddannelseschef SOSU Fredericia/Vejle/Horsens og Mette Rose, Uddannelseschef Nordvestsjællands HF & VUC.

 

Eksempler på skoler, der er medlemmer af SPS-netværket

Tilmeld dig til sps@raido.org 

 

FORDELE FOR SKOLER

Et skolemedlemskab giver adgang til en årlig konference og tre online møder, der styrker jeres arbejde med SPS via:

Faglig viden og inspirationsoplæg med fokus på specialpædagogisk støtte

Styrket professionelt netværk og sparring med SPS-kolleger fra andre skoler 

Erfaringsudveksling om hvad der virker i praksis, og hvilke tilgange der skaber mest værdi for pengene

PRIS FOR ÅRSMEDLEMSKAB

Et årsmedlemskab betales forud for deltagelse: 

1-2 personer:       5.500 kr pr. person

3-5 personer:       3.300 kr pr. person

6-8 personer:       2.970 kr. pr. person 

9+ personer:        2.640 kr. pr. person 

Priser er ekskl. moms.

Medlemskabet giver adgang til alle møder i SPS-netværket i skoleåret 2022/2023. Der kan ikke tilbagebetales penge efter indgåelse af medlemskab, men man kan løbende skifte personer ud, hvis behov fx ved sygdom, jobskifte mv. via kontakt til sps@raido.org

Vi er med til at etablere Raidos SPS-netværk, fordi vores SPS-vejledere kan få utroligt meget ud af mødes og sparre med kolleger fra andre skoler.

Sine Münchow, Studiechef, KVUC

Skal din skole også være med?

SPS-netværket er for alle ansatte på FGU'er samt erhvervs- og gymnasiale uddannelser, der arbejder med specialpædagogisk støtte. Ring til os på +45 40620321 eller skriv, hvis du vil høre mere.

Send os en mail til sps@raido.org

Raidos SPS-netværk er relevant for skoler, der ønsker at styrke nøgleansattes viden, netværk og kompetencer inden for det specialpædagogiske område for derigennem at øge elevers gennemførsel. Vi er glade for at være blandt initiativtagerne og glæder os til at byde endnu flere skoler velkomne i netværket.

Anne Rasmussen, Leder af Center for Studiestøtte, SOSU H