EN

SPS-netværket

SPS-netværket er et nationalt forum med fagprofessionelle, der arbejder med specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdoms-, voksen- eller videregående uddannelser. Vores fælles vision er, at alle elever, studerende og kursister med behov for specialpædagogisk støtte lykkes med deres uddannelse.

Den 5. oktober 2023 afholdt Raido for anden gang den årlige SPS-konference for 320 fagpersoner med interesse i SPS med deltagelse af STUK, ADHD-foreningen, Psykologisk Institut på AU, Autisme Ungdom m.fl. 

Som medlem af SPS-netværket skoleåret 2023/24 får I adgang til SPS-konferencen (5. oktober 2023), mindst fem online netværksmøder med faglige indspark fra eksperter og praktikere (temaer: ordblindhed, diagnoser, SPS-administration m.fl.) samt en digital platform til løbende sparring og erfaringsudveksling mellem medlemmer.

Da SPS-konferencen er afholdt, kan medlemskab tilkøbes for 1.550 kr. pr. person ekskl. moms. Skriv en mail med navn og email på deltager til SPS@raido.org for tilmelding.

Tilmeld dig her

 

SPS-netværket blev etableret af Raido og fem skoler med første online møde den 2. maj 2022. De fem stiftende skoler er KVUC, Nordvestsjællands HF & VUC, Roskilde Tekniske Skole, SOSU FVH og SOSU H.

SPS-netværkets udvikling understøttes af en række eksperter i vores SPS Advisory Board.

 

FORDELE FOR SKOLER

Som medlem af SPS-netværket vil I opleve:

Erfaringsudveksling og sparring med kolleger på det specialpædagogiske område

Øget viden om diagnoser, ordblindhed og SPS-administration gennem faglige oplæg fra forskere, eksperter og skolepraktikere 

Indsigt i praksis og organisering på andre uddannelsesinstitutioner fra hele landet

PRIS FOR ÅRSMEDLEMSKAB

Et årsmedlemskab betales forud for deltagelse: 

1-2 personer:       4.500 kr. pr. person

3-5 personer:       3.500 kr. pr. person

6-8 personer:       3.250 kr. pr. person 

9+ personer:         3.000 kr. pr. person 

Priser er ekskl. moms.

Der kan ikke tilbagebetales penge efter indgåelse af medlemskab, men man kan løbende skifte personer ud, hvis behov fx ved sygdom, jobskifte mv. via kontakt til sps@raido.org

Vi er med til at etablere Raidos SPS-netværk, fordi vores SPS-vejledere kan få utroligt meget ud af mødes og sparre med kolleger fra andre skoler.

Sine Münchow, Studiechef, KVUC

Skal din skole også være med?

Tilmeld jer som medlemmer af SPS-netværket for skoleåret 2023/24 inden 1. september. Kontakt os på sps@raido.org eller ring på +45 30241462, hvis du har spørgsmål.

Bliv medlem her

Raidos SPS-netværk er relevant for skoler, der ønsker at styrke nøgleansattes viden, netværk og kompetencer inden for det specialpædagogiske område for derigennem at øge elevers gennemførsel. Vi er glade for at være blandt initiativtagerne og glæder os til at byde endnu flere skoler velkomne i netværket.

Anne Rasmussen, Leder af Center for Studiestøtte, SOSU H